MAGLI ELSTER

En pike av tre. Dikt.

. .

10869

Et hjørne mangler på s. 13, ellers et fint eks. Ded. fra Magli Elster til Johan T. Ruud på smusstittelbladet. Omslaget tegnet av Øystein Jørgensen.

På lager