HANS KRAG

Efter morderen, Jacob!

. .

221659

Debut. Hans Krag, 1904-1984, forlagskonsulent, slektsforsker, heraldiker. Omslag av Ivar Mauritz-Hansen.

På lager