(EBBELL, BENDIX) Papa Christiania fra Westend. Brud på privatlivets fred av en husven.

. .

605375

Navn på forsatsbl. Ellers pen. …forekommer mig paa en heldig maate at ha fundet en typisk morsom og elskverdig generalnævner for en enkelt, høit æret side av den menneskelige natur, som rører sig fra Josefine- og visse dele av Oscars gate i öst, den sydlige Parkvei i syd, og forresten temmelig ubegrænset vestover. (Fra bokens forord.)

På lager