JOHS BRENNA

Du Margrete. En biografisk roman.

. .

251277

Omhandler Anne Margrethe Wendt (1852-1923). ‘På den smale, svingete vegen fra Jevnaker – langs Randsfjordens østside – kommer en stivvogn skranglende. Vognen er full-lastet, ser ut som et flyttelass, hva det også er. Hesten er en gråvart, lurvete vallak som nok har sett sine beste dager […]’.

På lager