DRAMA-ANALYSER fra Holberg til Hoem. Analyser av ti norske skuespill. Redigert av Leif Longum.

. .

406054

Holberg, Wessel, Bjørnson, Ibsen, Skram, Grieg, Duun, Carling, Bjørneboe, Hoem.

På lager