SAX ROHMER

Dr. Fu Manchu. Autorisert oversættelse av Dagny Tischendorf.

. .

57824

Sax Rohmer, egentlig Arthur Henry Sarsfield Ware (Ward?), 1883-1959, engelsk journalist. Sannsynligvis er dette en oversettelse av den første boken i serien om dr. Fu Manchu (Dr. Fu Manchu, 1913).

På lager