PIERRE BOURDIEU

Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oversatt av Annick Prieur. Med et innledende essay av Kjetil Jakobsen. Etterord oversatt av Theo Barth.

. .

251298

På lager