YNGVAR NIELSEN

Diplomatiske Aktstykker vedkommende Norges Opgjør med Danmark 1818-1819. I. Fra Udenrigsministeriet i Stockholm til Baron Stierneld i London. II. Fra Baron Stierneld i London til Udenrigsministeriet i Stockholm. Udgivet af …

. .

247620

Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 1889. No. 2.

På lager