CLAES GILL

Dikteren og samfundet. Foredrag i Den Konservative Studenterforening 23.1.1958. Forord ved Lars Roar Langslet.

. .

14714

Trykt i 1989 som en hilsen til venner og forbindelser til J. W. Cappelens Forlag i anledning forlagets 160-års jubileum.

På lager