KARL OG FRIEDRICH ENGELS MARX

Det kommunistiske manifest og andre ungdomsskrifter. Oversatt av Tom Rønnow, Tore-Jarl Bielenberg og Dag Østerberg. I utvalg og med innledende essay av Dag Østerberg.

. .

251307

På lager