ASBJØRN STENSAKER

Det hendte i Bergen. 9. april 1940 – 28. mars 1942.

. .

10430

På lager