LEIF DAVIDSEN

Den troskyldige russer. Roman.

. .

221624

Ded. fra Leif Davidsen til Odd Magnar (Syvertsen) på smusstittelbladet. Omslagsfotografi av Kjeld Brandt.

På lager