DEN STORE KRIGEN. Under redaksjon av H. O. Christophersen, Erik Møller, Åke Thulstrup. Bind 1-3.

. .

13103

Litt skrapet på skinnet ved noen nedre hjørner, ellers et pent sett.

På lager