DEN NORSKE SJØFARTS HISTORIE fra de ældste tider til vore dage. I-III i 6 bind. Med bidrag av Alexander Bugge, Fredrik Scheel, Roar Tank, Jac. S. Worm-Müller og en række special-forfattere. Med illustrationer.

. .

12658

Vareomslagene med noen rifter/skjolder, bøkene nær perfekte.

På lager