DEN NORSKE OPERA. Et tilbakeblikk over Den Norske Operas opera- og ballettreportoar gjennom de første 10 år. A Pictorial Review of the First 10 years of The Norwegian Opera. 1959-1969. Utgitt av Den Norske Opera 1969. Redaksjon Gunnar Brunvoll. Grafisk Eriks H. Berkmanis. Fotolayout Indris Liepa.

. .

606571

På lager