ARISTOTELES

Den Nikomakiske etikk. Oversatt av Øyvind Rabbås og Anfinn Stigen. Med et innledende essay av professor Trond Berg Eriksen.

. .

251308

På lager