ROALD OG LINCOLN ELLSWORTH AMUNDSEN

Den første flukt over Polhavet. Med bidrag av Gustav S.Amundsen, B.L.Gottwaldt, Joh.Høver, Finn Malmgren, Hj.Riiser-Larsen.

. .

15965

På lager