(DANMARKS RIGES GRUND LOV)

Danmarks riges grund lov. Det er den saa kaldede Souveraine Konge-Lov, sat og given af Den Stormægtigste höybaarne Fürste og Herre Herr Friderich den Tredie… Men efter Kong Friderich den Fierdes Befalning förste gang stukket paa Kaaber-Plader, og offentlig bekient giort Aar 1709. Nu atter paa nÿe oplagt ved C. Peter Rothe.

. .

249032

NB! Mangler det ene kobberstukne portrettet (Frederik III).

På lager