PHILIPPI CLUVERI

(CLÜVER, PHILIPP) Introductionnis In Universam Geographiam, tamveterem quam novam. Libri VI; Tabulis æneis illustrati & gemino indice aucti. Cui accessere Petr. Bertii Orbis Terrarum Breviarium, atque Danielis Henisii Oratio in ebitum sjusdem Philippi Cluveri.

. .

228080

Noe skrift/smuss/lite hull på bindet. Åpen ved indre falser. 4 x 1,5 cm. hull på tittelbl. (ikke tekst-tap). Rift i pl., ikke i kartene. 5 samt. navnetrekk på tittelbl., 3 på deklenes verso. Litt skrift på noen få av kartene. Noen små pletter i materien, men i hovedsak ren materie og karter. Philipp Clüver, 1580-1623, tysk geograf. Etter å ha foretatt reiser i bl.a. Norge, England, Frankrike, Tyskland og Italien, bosatte han seg i Leyden. ‘Introductionnis In Universam, Geographiam…(1. utgave utgitt i 1629) blir regnet som hans hovedverk. Meget sjarmerende karter i størrelse ca. 15 x 20 cm. som bl.a. viser hele jordkloden, Skandinavia, Afrika, India, Kina, Nord- og Syd-Amerika.

På lager