L. Sagen

(Brun, Johan Nordahl) Sørge-Cantate over Biskop Johan Nordahl Brun, ved Sørgehøitiden i Bergen, den 5te August 1816. Af …

. .

247938

Sagens tekst utgjør spalte 1119 og 1120 i ‘Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn’, Trettende Aargang. No. 70. Hele dette nummeret er med her.

På lager