FRIDTJOF NANSEN

Brev. Utgitt for Nansenfondet av Steinar Kjærheim. Bind 1-5, 1882-1925.

. .

14932

Lite lukket rift ved nedre kapitél på bd. I, ellers et pent sett.

På lager