BOKEN OM BØKER. Aarsskrift for bokvenner. III. Utgit ved W.P. Sommerfeldt.

. .

57135

Trykt i 750 nummererte eksemplarer, hvorav dette er nr. 344.

På lager