ARNE GARBORG

(BLEKEN, HÅKON) Haugtussa. Jubileumsutgåve. Med illustrasjonar av Håkon Bleken.

. .

251455

‘Haugtussa’ kom ut første gong i 1895. I denne 100-årsutgåva er verket illustrert med utvalde fargelitografi frå Håkon Blekens Haugtussa-krins.

På lager