JOHAN BOLIN

Beskrifning öfwer Nord-Amerikas Förenta Stater. Med naturhistoriska och andra underrättelser, jemte särskilda upplysningar och råd för dem, som wilja dit inflytta. Växiö 1853. Faksimileutgave.

. .

21054

På lager