JOHAN CHR. KOLDERUP

Bergens borgere reiste denne bygning.

. .

215695

På lager