(BERGEN)

Bergen.

. .

251357

Fotografier, tegninger og kart over Bergen. ‘Dette hefte er for størstedelen utarbeidet av elever av 8de pikeklasse ved Nordnes skole efter lesning og gjennemgåelse i skolens “lesestue”’.

På lager