Erik Fosnes Hansen

Beretninger om beskyttelse. Presentasjonshefte på 8 sider inneholdende intervju med forfatteren. Signert av Erik Fosnes Hansen på innsiden av foromslag, datert 20.x.98. I heftet bebudes bind II utgitt i 1999, men dette andre bind utkom aldri.

. .

248218

På lager