ARNLJOT EGGEN

Bakside-viser. Med melodiar av Bjarne Amdahl, Alf Hambe, Finn Ludt og Ivar Medaas.

. .

41281

‘…Det blir berre ugreie av det/Du kjem til å dumme deg berre/Slkrast å trekke på akslene berre/og smile trøytt eller skeivt/Nedlat deg ikkje iallfall/Hald det på avstand/Det er berre/livet.’.

På lager