(BAKKEN, HALLVARD S) Bøker og bilder. En samling opptrykk utført av det tekniske personale til Hallvard S. Bakkens 70-årsdag 26.10 1970.

. .

236784

Lang ded. fra Hallvard Bakken til Leif Østby, datert 23/10-1971, på tittelblad.

På lager