PAAL BREKKE

Av din jord er vi til. (Av) Paal E. Brekke.

. .

246990

Eksemplaret har tilhørt Carl Fr. Prytz og har hans navnetrekk forsiktig skrevet med blyant på smusstittelbl. Debut. Paal Brekke ga ut følgende bøker i Sverige før sin «offisielle» debut i Norge i 1945: ‘Av din jord er vi til’, 1942; under navnet Arvid Rhode: ‘Fri är du född’, 1943; under samme navn: ‘Landflyktig soldat’, 1945 og under eget navn: ‘Sött vin och galla’, 1945. Paal Emanuel Brekke, 1923-1993, født på Røros, oppvokst i Oslo, er den norske etterkrigsmodernismens fars- og forgrunnsfigur framfor noen – både i kraft av sine diiktsamlinger og de mange gjendiktningene av utenlandsk lyrikk som han stod for. (Øystein Rottem, Norges litteraturhistorie, bd. I, Oslo 1999). Brekke virket dessuten en årrekke som kritiker. Sjelden.

På lager