(ASTRUP, NIKOLAI) Nikolai Astrup. Tresnitt. Med artikkel av Øystein Loge. 19. oktober – 10. november 1984. Galleri KB, Kaare Berntsen A/S.

. .

241438

På lager