(ARENTZ) Hans Arentz’s Journal 1822-1828. (Tegninger av Inge Rotevatn. Efterord av Owe Apeland).

. .

15365

Trykt i 1000 eksemplarer, hvorav dette er nr. 428.

På lager