Cath. Bang

(ANDRESEN) Litt hvermannshistorie sett fra mitt anegalleri. Genealogiske notater og egne erindringer samlet av Cecilie Catharine Lødrup født Andresen (1892-1989). Redigert og ført i pennen av hennes svigersønn … Første og annen del. Første del: Litt om hustruenes ascendenter: oldemor, Engel Johanne Christiania Reichborn, Bestemama, Petra Juell og Mor, Johanne Marie Heyerdahl. Annen del: Det vi vet om familien andresen fra landsbyen Westre i Slesvig, samt litt om de fire første generasjoner Andresen i Norge.

. .

246028

På lager