(ANDERSEN, H. C) Folkekalender for Danmark 1868. Syttende aargang.

. .

239609

Med førstetrykk av H. C. Andersen: ‘Laserne’.

På lager