JACOB D SØMME

Amatørfiske og sportsfiske i sjøen. En håndbok i lettere og enklere fiskeredskaper langs vår kyst. Med illustrasjoner. Tredje økte og omarbeidde utgave.

. .

249362

På lager