Logo

Lokalhistorie

Vi har en stor samling med lokalhistoriske bøker. Vi jobber med å få ferdig vår bokbase, så foreløpig kan man bare søke i våre bøker via antikvariat.net, som du kommer videre til ved å trykke på 'Boksøk' i menylinjen øverst.

Etterhvert vil det bli mulig å gjøre mer spesifikke søk via vår hjemmeside, og vi vil legge ut bilder av endel sjeldnere bøker.

.